Pasitikėjimo operacijos

Didėjant finansiniams aktyvams pramoninėse išsivysčiusiose šalyse, komerciniai bankai plečia pasitikėjimo (iš ang. trust – pasitikėjimas) operacijas. Šios bankų paslaugos surištos su pasitikėjimo santykiais. Komercinių bankų Trust skyriai veikia pagal klientų pavedimą patikėtinio asmens teise ir vykdo operacijas susijusias su nuosavybės valdymu, o taip pat atlieka kitas paslaugas. Pasitikėjimo operacijas bankai atlieka privatiems asmenims, įmonėms bei firmoms, labdaros kompanijoms (fondams) ir kitoms įstaigoms. Pasitikėjimo operacijas galima išskirti į tris rūšis: palikimo valdymas, operacijų vykdymas pagal pasitikėjimą ir ryšium su globa, agento paslaugos. Palikimo valdymas pagal privačių asmenų pasitikėjimą numato tai, kad banko Trust skyriai atliks vykdytojų pareigas. Pagrindinės iš jų atstovavimas, turint raštišką įgaliojimą ar teismo paliepimą apsaugoti įpėdinių aktyvus, sumokėti administracines išlaidas, skolas ir mokesčius, paskirstyti nuosavybę tarp įpėdinių ir teikti asmenines paslaugas šeimos nariams. Trust skyriai vykdo operacijas surištas su valdymu pagal pavienių asmenų pasitikėjimą, atliekant globėjiškas funkcijas nepilnamečių ir neveiksnių asmenų atžvilgiu. Paplitusios pasitikėjimo operacijos yra susiję su nuosavybės valdymu pasitikėjimo pagrindu. Jos atsiranda rezultate susitariant tarp patikėtiniui bei įgaliotojui, ir surištos su turto perdavimu patikėtiniui, kuris jį valdo ir disponuoja įgaliojusiojo jį asmens interesais. Be to bankas gali saugoti turtą, investuoti, disponuoti pagrindine suma ir pajamomis pagal sutarties sąlygas. Viena iš pagrindinių patikėtinio pareigų valdant nuosavybę – teisingas priemonių investavimas laikantis šalies įstatymų, pačios sutarties sutikimo ir Trust skyriaus politikos.

Agento paslaugas atlieka komercinių bankų Trust skyriai, atlikdami agento funkcijas. Jei operacijos susiję su nuosavybe, tai nuosavybės teisė, kaip taisyklė, išsaugojama savininkų. Pagrindinės paslaugos tai aktyvų saugojimas ir disponavimas, nuosavybės valdymas, juridinis aptarnavimas ir kitos agentų operacijos.

Įmonės ir firmos paprastai kreipiasi į savo komercinių bankų Trust skyrius, atliekančius įvairias operacijas. Pasitikėjimo operacijos apima aptarnavimą obligacinėmis paskolomis, perdavimo teisę valdyti turtą. Akcinės bendrovės naudojasi banko paslaugomis, patikėdamos jam akcijų ir obligacijų nuosavybės teisę, pavesdamos bankui registraciją akcijų, išleidžiamų biržose  ir t.t. Firmoms bankas atlieka mokėjimo funkcijas: apmokėjimą kuponų ir obligacijų padengimą, kurioms suėjo terminas, dividendų išmokėjimą bendrovės akcininkams. Trust skyriai atlieka depozitinę funkciją – akcijos saugojimą, kai akcininkai perduoda balsavimo teisę vykdytojui- įgaliotiniui. Bankai gali laikinai valdyti bendrovės reikalus vykdant reorganizaciją, likvidavimą ar bankrotą. Atliekant pasitikėjimo operacijas komerciniai bankai gauna komisinius atlyginimus. Už operacijas, susijusias su palikimo valdymu, atlyginimai, atitinkamai pagal šalis, nustatomi įstatymų keliu ar teismo sprendimu. Komisiniai atlyginimai už agento paskolas daugumoje atvejų nustatomi pagal susitarimą, kadangi skiriasi darbo apimtis operacijų rūšių. Komisinius atlyginimus gali sudaryti kasmetiniai atsiskaitymai už Trust pajamas, kasmetiniai pagrindinės sumos įnašai. Pasitikėjimo operacijų apimtis turi būti tokia, kad atpirktų susijusias su šiomis operacijomis išlaidas ir užtikrintų banko pelno gavimą.

Komentuoti