Kredito linijos (revolverinis kreditas)

Šuo atveju bankas skolina tam tikrą sumą tam tikram poreikiui per nustatytą terminą, paprastai nuo 2 iki 5 metų. Pasiskolinusi firma turi visišką laisvę pasiskolinti visą arba dalį bendros paskolos sumos pagal poreikį ir grąžinti iki termino pabaigos kada panorėjusi. Paprastai nepanaudotai daliai taip pat nustatomas mokestis. Kartais sutartis numato sąlygas paversti tokį kreditą terminuota paskola. Revolverinis kreditas – įkainojimas iš principo taip pat, kaip ir paskola. Už nepanaudotą dalį imamas įsipareigojimo mokestis, kuris būna, pavyzdžiui, 0,5 proc. per metus arba pusė paskolos palūkanų maržos. Tai iš yra esmės vienas lanksčiausių finansavimo instrumentų, kuriuos gali pasiūlyti bankas. Revolverinis kreditas labai tinka finansuoti pusiau nuolatinį, svyruojantį apyvartinio kapitalo augimą, ypač tais atvejais, kai sunku numatyti tikslų poreikį. Kai poreikis tampa aiškus, revolverinį kreditą galima paversti terminuota paskola. Taip pat revolverinis kreditas gali būti laikomas tarpine paskola ilgalaikio turto investicijų projektams, tikintis ateityje, baigus projektą arba pagerėjus rinkos sąlygoms, gauti ilgalaikį finansavimą.

Panašus į kredito liniją instrumentas yra kredito perviršis (overdraftas), tačiau jis yra trumpalaikis. Firma turi padengti įsiskolinimą per mėnesį, ir tik tada turi teisę pasinaudoti turima pasiskolinimo galimybe iš naujo.