Fitch IBCA reitingai

Trumpalaikis reitingas:

A1 – didžiausia įsipareigojimų vykdymo tikimybė. Jeigu subjektai yra ypatingai stipraus kreditingumo, skiriamas A1+ reitingas.

A2 – vidutinis įsipareigojimų vykdymo sugebėjimas, kurį gali veikti nepalankios ekonomikos sąlygos.

A3 – sugebėjimas dengti įsipareigojimus yra pakankamas, bet dar jautresnis nepalankiems aplinkos veiksniams.

B – įsipareigojimų vykdymas priklauso nuo ekonominių ir finansinių sąlygų pokyčių.

C – didelė rizika, kad įsipareigojimas’ nebus vykdomi arba jau nėra vykdomi.

Ilgalaikis reitingas:

AAA – įsipareigojimų vykdymo tikimybė didžiausia, beveik be rizikos. Rizikos per daug nepadidina ir nepalankūs aplinkos veiksniai.

AA – įsipareigojimų vykdymo tikimybė didelė, bet rizika didesnė. Riziką gali nežymiai padidinti nepalankūs aplinkos veiksniai.

A – įsipareigojimų vykdymo tikimybė didelė, rizika nežymi. Riziką gali padidinti aplinkos veiksniai.

BBB – esamuoju laiku rizika maža, sugebėjimas išmokėti palūkanas ir nominalą pakankamas, bet nepalankūs aplinkos pokyčiai padidina riziką.

BB – yra galimybė investicijų rizikai atsirasti. Sugebėjimas vykdyti palūkanų ir nominalo mokėjimus su laiku mažėja.

B – investicijų rizika egzistuoja, palūkanų ir nominalo mokėjimai priklauso nuo nepalankių ekonomikos sąlygų.

CCC -jau dabar egzistuoja įsipareigojimų nevykdymo galimybė.

CC – labai rizikingi įsipareigojimai, su aukšta įsipareigojimų nevykdymo rizika.

C -jau dabar įsipareigojimai nevykdomi.

Pridedami + arba -jeigu norima sustiprinti ar sušvelninti reitingą. Spekuliacinės charakteristikos prasideda nuo BB.

Individualūs reitingai bankui:

A – bankas, kurio būklė nepriekaištinga ir veiklos rezultatai nuolat geresni už vidutinius.

B – sveikas bankas be didesnių problemų. Veiklos rezultatai vidutiniai arba geresni nei kitų bankų.

C – rizika pakankama, bet yra vienas ar daugiau probleminių aspektų, kurie gali didinti rizikos vystymosi galimybę, arba bankas, kurio rezultatai atsilieka nuo vidutinių.

D – šiuo metu blogai dirbantis bankas. Pelningumas menkas, finansinė būklė prasta. Bankas turi galimybių atsigauti iš savo vidinių išteklių, bet per ilgesnį laiką.

E – bankas, kuris turi rimtų problemų ir kuriam reikia išorės pagalbos.

Teisinis reitingas:

1  – bankas su aiškia teisine garantija iš valstybės pusės, arba tokios reikšmės, kad pagalba bus suteikta reikalui esant.

2 – bankas, kuriam valstybė padės ir be teisinės garantijos. Taip būna kai bankas yra svarbus ekonomikai arba istoriškai susijęs su valdžia.

3 – bankas arba holdingas, kurių savininkai turi gerą reputaciją ir valdo tokias lėšas, kad akcininkai reikalui esant j į paremtų.

4 – bankas, kuriam pagalba tikėtina, bet neužtikrinta.

5 – bankas, kuriam pagalba galima, bet ja negalima pasitikėti.

T – teisinis reitingas A2, A3, A4 arba A5 gali būti įvertinamas ir priesaga T. Tai reiškia žymią esančią ar gresiančią ekonominio ir/arba politinio pobūdžio pasikeitimų riziką.

Teisinis reitingas neanalizuoja, bankas blogas ar geras, jis tik parodo galimybę gauti pagalbą reikalui esant.